สัมผัสแรก-Ghost-Recon-Breakpoint-จากช่วง-Beta_w-768×402