ยาแก้ปวด NSAID ที่ดีที่สุด

ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID เป็นยาลดการอักเสบและแก้ปวดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยใช้รักษา โรคข้อเสื่อม โรคข้ออักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ การออกฤทธิ์ของยาจะไปลดเอ็นไซม์ cyclo-oxygenase (COX) enzymes โดยลดทั้ง โดยลดทั้ง COX-1 และ COX-2 สำหรับยา NSAID ที่ลด COX-1 จะทำให้เกิดแผลที่กระเพาะอาหารได้ง่าย เนื่องจาก COX-1 จะเป็นเอ็นไซม์ ที่ป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร

ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID ตัวไหนที่ลดอาการปวดได้ดีกว่ากัน

สำหรับแก้ปวดในระยะสั้นน้อยกว่า 6เดือนพบว่ายาแก้ปวดกลุ่มนี้ใช้รักษาข้ออัก ปวดหลัง กล้ามเนื้ออักเสบ ผลการรักษาเรื่องการลดการเจ็บปวดให้ผลไม่ต่างกัน

ยาทาแก้ปวด diclofenac เมื่อเทียบกับยารับประทานสำหรับโรคข้อเสื่อมให้ผลไม่ต่างกันในการลดอาการปวด

ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID ตัวไหนที่ผลข้างเคียงทางระบบอาหารน้อยที่สุด

 • ยาแก้ปวดกลุ่ม nonselective NSAIDs(ได้แก่ aspirin, ibuprofen naproxen diclofenac )จะมีโรคแทรกซ้อนเรื่องแผลในกระเพาะอาหาร เลือดออกทางเดินอาหารทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
 • สำหรับยา Celecoxib ซึ่งยับยั้งเฉพาะชนิด COX-2 enzymes จะพบว่าโรคแทรกซ้อนทางกระเพาะอาหารต่ำสำหรับการรักษาในระยะสั้น ส่วนการศึกษาในระยะเวลานานยังไม่มีข้อมูล
 • การใช้ยารักษาโรคกระเพาะอาหารร่วมกับ nonselective NSAIDs(ได้แก่ aspirin, ibuprofen naproxen diclofenac จะโรคแทรกซ้อนไม่ต่างจากการให้ Celecoxib
 • การให้ยารักษากระเพาะอาหารกลุ่ม proton pump ร่วมกับ Celecoxib จะเกิดโรคแทรกซ้อนทางเดินอาหารน้อยกว่าการให้ Celecoxib อย่างเดียว

ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID ตัวไหนทปลอดภัยสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • ยา naproxen จะมีความปลอดภัยต่อโรคหัวใจมากที่สุดเมื่อเทียบกับยาในกลุ่ม NSAIDs ตัวอื่น
 • ยา Celecoxib จะมีความเสี่ยงไม่ต่างจาก NSAIDs ตัวอื่น
 • ยา Meloxicam ไม่เพิ่มอัตราการเสี่งการเกิดโรคหัวใจ

ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID ตัวไหนที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

 • ยา Celecoxib จะมีโรคแทรกซ้อนทางกระเพาะต่ำกว่ายา NSAIDs ตัวอื่น
 • สำหรับคนที่ได้รับ aspirin เพื่อป้องกันโรคหัวใจ การให้ NSAIDs หรือ Celecoxib จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนแผลกระเพาะอาหารไม่ต่างกันแม้ว่าจะให้ยากระเพาะอาหาร

NSAID ทำให้เกิดอัมพาตเพิ่มขึ้น NSIAD ทำให้เกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้น ยาทามีผลข้างเคียงน้อยกว่ายารับประทาน

ท่านต้องบอกแพทย์ทุกครั้งเมื่อแพทย์จะจ่ายยา NSAIDs

 • หากท่านมีโรคไต หรือโรคตับ
 • หากท่านเป็นโรคกระเพาะอาหาร หรือมีเลือดออกทางเดินอาหาร
 • ท่านรับประทานยา Coumadin, heparin, aspirin, or Plavix
 • ท่านรับประทานยา prednisone
 • ท่านมีเกล็ดเลือดต่ำ
 • ท่านมีโรคลำไส้อักเสบ
 • เคยเป็นโรคอัมพาต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจวาย
 • เป็นโรคหอบหืดหรือถุงลมโป่งพอง
 • ท่านแพ้ยา aspirin หรือ NSAIDs
 • ท่านเป็นโรคกรดไหลย้อน
 • ท่านตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือวางแผนตั้งครรภ์
 • ดื่มสุราประจำ
 • ได้รับยาขับปัสสาวะ
 • อายุมากกว่า 65

คำเตือนสำหรับผู้ใช้ยากลุ่ม NSAIDs

 • ยากลุ่ม NSAIDs สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ความเสี่ยงจะเพิ่มมากหากมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(เพศ อายุ อ้วน สูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ประวัติเป็นโรคหลอดเลือดก่อนวัย)
 • การเกิดโรคแทรกซ้อนหัวใจมักจะเกิดภายในอาทิตย์แรกของการใช้ยากลุ่ม NSAIDs และความเสี่ยงจะเพิ่มหากใช้ยาในขนาดสูงและเป็นเวลานาน
 • ไม่ควรใช้ยา NSAIDs ก่อนหรือหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
 • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการโรคแทรกซ้อนระบบทางเดินอาหาร ได้แก่แผล หรือเลือดออกทางเดินอาหาร

หากเกิดอาการข้างเคียงของยาให้หยุดยาและแจ้งแพทย์ที่ดูแล

 • มีอาการบวมบริเวณหนังตา ริมฝีปาก บวมลิ้น เท้าบวม
 • มีเสียงในหู
 • มีผื่นลมพิษ
 • คันตามตัว
 • มีจ้ำเลือดตามตัว
 • ถ่ายอุจาระสีดำ
 • บวมและน้ำหนักขึ้น
 • ปัสสาวะเข้มหรือเป็นเลือด
 • อาเจียนเป็นเลือด
 • ตามัว
 • หายใจเสียงดังหวีด
 • ตัวเหลืองตาเหลือง
 • แพ้แสง
 • แขนขาอ่อนแรงหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการพูด
 • ปวดหลังมาก
 • ปวดศีรษะรุนแรง

สรุป

 • หากปวดไม่มากให้ใช้วิธีอื่นเช่น การทำกายภาพ การประคบร้อน การนวด ยาพาราเซตามอลหากไม่ดีจึงเลือกใช้ยากลุ่มNSAIDs
 • หากท่านแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวการให้ยาแก้ปวด NSAIDs ตัวไหนก้ได้
 • หากท่านเป็นผู้สูงอายุการให้ NSAIDs ร่วมกับยารักษาแผลกระเพาะอาหารหรือให้ Celecoxib
 • หากท่านเคยเป็นแผลและมีเลือดออกทางเดินอาหารควรจะได้ Celecoxibร่วมกับยารักษาโรคกระเพาะอาหาร
 • หากท่านมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจควรจะปรึกษาแพทย์ หากมีความเสี่ยงต่อโรคกระเพาะอาหารก็ควรจะให้ยารักษากระเพาะอาหาร