ฉลองการเปิดตัวอย่างเร่าร้อนพร้อมยกทัพตัวละครใหม่ในCOUNTER: SIDE SEA

ฉลองการเปิดตัวอย่างเร่าร้อนพร้อมยกทัพตัวละครใหม่ในCOUNTER: SIDE SEA